Kitar Semula di Kampus

UniMAP kini membudayakan amalan kitar semula dengan menempatkan tong kitar semula di segenap kampus. Warga kampus disarankan membuang kertas yang digunakan, kadbod dan botol plastik / kaca mengikut tong yang bersesuaian memandangkan ianya kini menggantikan tong konvensional sedia ada. Inisiatif ini membantu memenuhi sasaran karbon keseluruhan kami dan untuk menjamin kos pelupusan sisa yang rendah.


Kitar semula di Kampus

Kitar semula kini diinstitusikan di UniMAP, di mana kakitangan dan pelajar membuang kertas yang digunakan, kadbod dan botol plastik / kaca di dalam tong disediakan di seluruh kampus. Oleh itu, tong kitar semula kini telah menggantikan tong sampah tradisional di bangunan-bangunan universiti. Kini tahap sisa buangan umum diwujudkan bagi setiap jabatan telah kurang. Inisiatif ini membantu memenuhi sasaran karbon keseluruhan kami dan untuk menjamin kos pelupusan sisa yang rendah.